Tilgjengelige ressurser

En møteplass for NTNU og Trenæringen

TreSenteret ønsker å være en arena for ressursformidling mellom fagmiljøet ved NTNU og skog-, tre- og byggenæringen. Velg din kategori nedenfor og se hvilke muligheter som finnes.

Som student eller fagpersonell fra NTNU kan du finne samarbeidspartnere til prosjekter, arbeidsoppgaver i næringen, bistand til undervisning og studentprosjekter, og foredragsholdere.

Representerer du trenæringen kan du her se hvem som foredrar om hva innen tre ved NTNU, og du finner faglig kompetanse innen alle aspekter ved materialet tre. Du kan også finne framtidige medarbeidere blant NTNUs mange studenter på tre.

Hva kan TreSenteret gjøre for ansatte og studenter ved NTNU?

Gjennom TreSenteret kan du:

  • Koples til skog- og trenettverket, herunder bedrifter, andre forskningsmiljø, og offentlige etater som fylkesmann, fylkeskommune og kommune (politisk og fagenheter)
  • Finne samarbeidspartnere til studentoppgaver og prosjekter
  • Få materialleveranser og andre ressurser til studentaktiviteter og kurs
  • Arrangere bedriftsbesøk
  • Finne eksterne forelesere på alle fagområder innen tresatsingen ved NTNU
  • Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne det du trenger i skog- og trenettverket!

Hva kan TreSenteret gjøre for bygge-, skog- og trenæringen?

Gjennom TreSenteret kan du:

  • Få tilgang til en utstrakt, både bred og spisset, kompetanse ved NTNU (faglærere, tilknyttede forskningsmiljø og studenter)
  • Bruke studenter til utrednings- og utviklingsoppgaver, prosjekter, sommerjobber og engasjement
  • Finne en arena for diskusjon, veggspill, og idédugnad med tanke på innovasjon, bedrifts- og produktutvikling
  • Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne det du trenger ved NTNU og tilknyttede miljø!