For Studenter

studenter på tre 2.img

Masterstudenter

Ulike linjer og fagretninger ved NTNU tar for seg tre som del av studieløpet, og det leveres hvert år mange masteroppgaver med tre som tema.

studenter på tre 3.img

PhD-stipendiater

Ulike linjer og fagretninger ved NTNU har til enhver tid flere PhD-stipendiater.

studenter på tre 4.img

Eksperter i Team

Det tverrfaglige prosjektet "Eksperter i Team" er obligatorisk for masterstudenter ved NTNU.