IMG_6048.jpg

Kompetansesenter

mellom NTNU og trenæringen

bilde Trekompetanseseminar.jpg

Trekompetanseseminar

TreSenteret arrangerer seminarer med mål om kompetanseheving på bygging i tre.

 

Tresenter.jpg

Vil du skrive oppgave om tre?

En rekke studenter ved NTNU og andre studieinstitusjoner fordyper seg hvert år i trerelaterte temaer. Å være med på å opprettholde og øke antallet studenter som velger å konsentrere seg om tre, og å bistå disse, er en viktig del av TreSenterets oppgaver.

Tresenter_2.JPG Tresenter_2.JPG

Hva gjør vi for deg

  • Finner samarbeidspartnere til studentoppgaver og prosjekter
  • Skaffer materialleveranser og andre ressurser til studentaktiviteter og kurs
  • Arrangerer bedriftsbesøk
  • Finner eksterne forelesere til alle fagområder innen tresatsingen ved NTNU