Om TreSenteret

TreSenteret finner du på Gløshaugen med kontorlokaler på NTNU. Kart over området finner du her.

Bakgrunn

Store utfordringer for skog- og trenæringen førte til et behov for en sterkere tilknytning til det teknologiske miljøet i Trondheim. Etableringen av Tresenteret i Trondheim er et viktig virkemiddel i denne koblingen.

Visjon

TreSenteret er et stimulerende og konstruktivt bindeledd mellom NTNU, byggenæringen og skog- og trenæringen, og bidrar til styrket kompetanse som grunnlag for økt og riktig bruk av tre.

Formål

Foreningens formål er å arbeide for økt verdiskaping i hele verdikjeden for skog- og treprodukter, og for økt bruk av tre som bærekraftig materiale. Formålet søkes primært nådd gjennom å styrke trematerialets rolle i undervisning og forskning ved NTNU, og ved å legge til rette for samarbeid mellom NTNU og skog- og trenæringen, og andre bedrifter, institusjoner og miljøer som ønsker å bidra til måloppnåelsen.

Tresenteret skal i samarbeid med NTNU sikre god studentrekruttering og utdanning av kandidater med høy kompetanse knyttet til bruk av tre. Tresenteret skal stimulere til utviklingsfokus i næringen og gjennom dette bidra til økt lønnsomhet i verdikjeden fra skog til marked.

Ansatte

Aasmund Bunkholt.jpg

Aasmund Bunkholt

Fungerende daglig Leder
(+47) 908 52 818