Internasjonalt

Styre og ledelse ved TreSenteret deltar i internasjonale komitéer og prosjekter. Det er et mål for stiftelsen å bidra og posisjonere seg som en ressurs på tre, nasjonalt såvel som internasjonalt.

Et utvalg av TreSenterets internasjonale samarbeidspartnere: 

  • Aktører i 'Nordiske trebyer' (Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge)
  • Trätek (Sverige)
  • Träbyggnadskansliet (Sverige)
  • VTT (Finland)
  • Puuinfo (Finland)
  • CTICM (Frankrike)
  • UK International Fire Consultants (England)
  • Forintek Canada Corp. (Canada)