Bli medlem!

Fordeler av å være medlem i TreSenteret:

  • Du kan påvirke og dra nytte av kompetansemiljøene ved og rundt NTNU
  • Få innflytelse over tresatsingen på NTNU og utviklingen med tanke på økt verdiskaping og bruk av tre som materiale
  • Få et godt grunnlag for å gjøre bruk av fagpersoner i forskjellige sammenhenger - dette innebefatter den fremste relevante kompetansen ved NTNU
  • Være medlem av et verdifullt nettverk
  • Få regelmessig informasjon om nyheter og utvikling innen skog-, tre- og byggenæringen
  • Få tilgang til studenter som kan utføre prosjekter, utredningsoppgaver, analyser, produktutvikling m.v.

Hvem kan bli medlem: 

Private og offentlige bedrifter, etater eller organisasjoner som har virksomhet og/eller interesse i eller rundt skog-, tre- og byggenæringen.

Hvordan bli medlem:

Ved tegning av medlemskap i TreSenteret har man valget mellom to typer medlemskap:

  • Kategori A. Her betales en tilslutningskontingent på én eller flere andeler à kr 50.000. Deretter følger en årlig medlemsavgift på kr 3.025 pr. andel (dog minimum kr 5.500 pr. år hvis én andel).

  • Kategori B. Her betales ingen tilslutningskontingent, men en årlig medlemsavgift differensiert slik: Offentlige myndigheter kr 25.000, private organisasjoner kr 15.000 og bedrifter kr 10.000.