Prosjekter

Tremenningen bru.jpg

Trebyen Trondheim

Et byutviklingsprosjekt med visjon om å bidra til en videreutvikling av treprosjekter i den historiske og moderne trebyen Trondheim og i Trondheimsregionen.

Starcube_Final 9b.jpg

Nordiske Trebyer

Flere nordiske byer har inngått et samarbeid om å fremme moderne byutvikling med tre og trehus.

Starcube_Final 6c.jpg

Trekompetent

TreSenteret arrangerer seminarer med mål om kompetanseheving på bygging i tre blant beslutningstakere i byggenæringen, myndigheter og regionale tredrivere.