studenter på tre 4.img

Eksperter i Team

Det tverrfaglige prosjektet "Eksperter i Team" er obligatorisk for masterstudenter ved NTNU. Tre et av fokusområdene og trelandsbyen har temaet "Bærekraftig bruk av tre".

Studentene i trelandsbyen kommer fra ulike masterstudier ved NTNU. De deles inn i grupper og skal velge seg en oppgave som omhandler innovativ bruk av tre.

Trelandsbyen 2016 er i gang og tidligere resultater fra foregående trelandsbyer finnes her.

Se også hjemmesiden til årets trelandsby