studenter på tre 3.img

PhD-stipendiater

Ulike linjer og fagretninger ved NTNU har til enhver tid flere PhD-stipendiater.

En oversikt over disse finner man her: