studenter på tre 2.img

Masterstudenter

Ulike linjer og fagretninger ved NTNU tar for seg tre som del av studieløpet, og det leveres hvert år mange masteroppgaver med tre som tema.

Tre som materiale blir studert som konstruksjonselement, bygningsmateriale, arkitektonisk og estetisk virkemiddel, i praktisk og teoretisk anvendelse, - gjennom fag og oppgaver som dekker et bredt spekter av verdikjeden fra skogbruk til bruksopplevelse.

Se også NTNUs sider for de ulike fakultetene og instituttene:

Arkitektur og billedkunst

  • Byggekunst, historie og teknologi


Ingeniørvitenskap og teknologi

  • Produktdesign
  • Bygg, anlegg og transport
  • Konstruksjonsteknikk


Eksempler på gjennomførte masteroppgaver i tre: se NTNUs søkeportal for studentoppgaver der man finner abstrakt av oppgaver fra de siste år.