Starcube_Final 9b.jpg

Nordiske Trebyer

Prosjektbeskrivelse:

Flere nordiske byer har inngått et samarbeid om å fremme moderne byutvikling med tre og trehus.

Bykommunene ønsker at bygging med tre og anvendelse av tre får en mer fremtredende plass i bygging av villaer og fleretasjeshus, forretningsbygg, kommunale institusjoner og anleggsbygg.

Gjennom samarbeidet nyttiggjør byene hele den nordiske kunnskapsbasen innen byutvikling og anvendelse av tre, de finner inspirasjon hos sine naboland, og gjennomfører felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Deltagere i prosjektet er, foruten bykommunene, byggherrer, arkitekt- og ingeniørkontor, entreprenører, materialleverandører, offentlige myndigheter, arkitektskoler, universiteter og treinstitutter.

'Nordiske trebyer' går fortløpende, og utvider stadig nettverket.

TreSenteret er medlem i arbeidsgruppen og møter i styregruppen.

Kontaktperson

Aasmund Bunkholt.jpg

Aasmund Bunkholt

Fungerende daglig Leder
(+47) 908 52 818