Tremenningen bru.jpg

Trebyen Trondheim

Prosjektbeskrivelse:

Trondheim skal være en førende bykommune med fokus på trebruk. 

TREbyentrondheim er et byutviklingsprosjekt med visjon om å bidra til en videreutvikling av treprosjekter i den historiske og moderne trebyen Trondheim og i Trondheimsregionen.

Prosjektet TREbyentrondheim ønsker å rette oppmerksomheten mot særpreget i trehusbebyggelsen i Trondheim og omegn slik det har utviklet seg gjennom historien.

TREbyentrondheim ønsker å fremheve tre som et miljøvennlig og fremtidsrettet bygningsmateriale med svært positive egenskaper i forhold til både det indre og det ytre miljøet.

TreSenteret deltar som leder for en av tre arbeidsgrupper - koblet opp mot byggeprosjekter og rådgivning.

Last ned prosjektbeskrivelse.

Se også Trondheim kommunes sider om prosjektet.

Kontaktperson

Aasmund Bunkholt.jpg

Aasmund Bunkholt

Fungerende daglig Leder
(+47) 908 52 818