Tresenter.jpg

Vil du skrive oppgave om tre?

Er du interessert i å være med å utvikle morgendagens byggeri?

Er du interessert i å lære mer om bruk av tre i store  bygg?

 

Da kan kanskje en mulighet være å gjøre en studentoppgave på dette.

 

Ta eventuelt kontakt med Tresenteret, v/daglig leder Aasm Bunkholt: aasmund.bunkholt@trefokus.no

eller

faglærer på Arkitektfakultet Pasi Aalto: pasi.aalto@ntnu.no

 

Bruk av tre i urbane sammenhenger er et område i sterk vekst. De ulike byggtypene hvor tre i økende grad brukes er blant annet:

  • Boliger
  • Studentboliger
  • Omsorgsbygg
  • Skoler
  • Næringsbygg

Bruken av tre i byggenæringen er rask utvikling. Det er økende bruk av tre i store byggeprosjekter innenfor mange ulike segmenter.  I tilknytning til konkrete byggeprosjekter og planlegging av disse kan det være aktuelt og relevant med studentoppgaver. Tresenteret kan hjelpe deg med dette.