Starcube_Final 13.jpg

TreSenteret styrker koblingen mot NTNU

TreSenteret (TiT) ble etablert for å styrke «treutdanningen» ved NTNU og bidra til å koble skog- og trenæringen tettere opp mot NTNU som et sentralt kompetansemiljø.

Det har de senere år vært en løpende tresatsing ved NTNU som har utviklet seg positivt og hvor TiT har vært en aktiv medspiller. Harald Landrø, som har vært daglig leder frem til nå, har gjort en meget god jobb for TreSenteret. Hans innsats ligger bak de svært gode resultatene som vi har oppnådd. Landrø slutter nå i stillingen etter oppnådd pensjonsalder.

Det er i løpet av 2015 initiert og gjennomført en strategiprosess i TiT for å stake ut den videre utvikling av TiT. Resultatet av denne prosessen peker på at TreSenteret bør knyttes enda tettere til NTNU. Dette mener vi er både strategisk riktig for måloppnåelse og hensiktsmessig når det gjelder praktiske oppgaver. TiT diskuterer nå med NTNU om i fellesskap å etablere et «senter» på NTNU som skal bidra til å styrke tresatsingen ytterligere. TiT vil bestå som egen organisasjon, men ressursene vil brukes sammen med NTNU gjennom det «nye senteret».

Målsettingene for det videre arbeidet er å:

  • Styrke treets posisjon i det grønne skiftet i byggenæringen i dag og i morgen
  • Styrke og utvide tilbudet på tre-relaterte fag på det nye NTNU
  • Bidra til at flere studenter velger tre-relaterte fag ved NTNU og andre universiteter og høgskoler
  • Styrke og øke NTNUs FoU-portefølje på tre-relaterte temaer
  • Styrke TiT som aktør – strategisk, faglig og økonomisk

Informasjon om den videre utvikling av TreSenteret etter hvert som brikkene faller på plass.

Kontaktperson

Aasmund Bunkholt.jpg

Aasmund Bunkholt

Fungerende daglig Leder
(+47) 908 52 818