IMG_6048.jpg

TREseminar i Bodø

I samarbeid med Fylkesmannen i Nordland arrangerer TreSenteret seminar i Bodø 15. oktober 2014. Tittelen på seminaret er "Moderne bruk av tre i bygg- utfordringer og  muligheter". 

Se programmet her.

Seminaret varer fra kl. 10.30 til 15.45 og finner sted ved Thon Hotel Nordlys i Bodø. 
Seminaravgift er kr. 480,- (inkl. lunsj) og faktureres i etterkant.

Påmelding innen 26/9 til TreSenteret.

Påmeldingen må inneholde navn på alle deltakerne som ønsker å være med samt fakturaadresse for seminaravgift.