NTNU-stud høst ferdig2.jpg

NTNU og TreSenteret etablerer nytt senter – NTNU WOOD

TreSenteret ble etablert for å styrke utdanning i bruk av tre for arkitekter og ingeniører ved NTNU og bidra til å koble skog- og trenæringen tettere opp mot NTNU som et sentralt kompetansemiljø. Det har de senere år vært en bred tresatsing ved NTNU som har utviklet seg positivt og hvor Tresenteret har vært en aktiv medspiller.

NTNU og TreSenteret etablerer nå et nytt senter som skal bidra til å styrke tresatsingen ytterligere, både på NTNU og nasjonalt sett. NTNU WOOD skal bidra til å styrke og koordinere den pågående tresatsingen på NTNU samt være en partner for andre relevante satsinger på NTNU. NTNU WOOD har også ambisjon om å være et nasjonalt kompetansenav i forhold til tre som byggemateriale og andre kompetansemiljøer.

Målsettingene for det nye senteret er å:

  • Styrke og utvide tilbudet på tre-relaterte fag på det nye NTNU, også når det gjelder etterutdanning
  • Bidra til at flere studenter velger tre-relaterte fag ved NTNU og andre universiteter og høgskoler
  • Bidra til innovasjon i tre-relatert næring ved samarbeid mellom kunnskapsmiljø, næring og det offentlige
  • Være en strategisk aktør for økt bruk av tre som byggemateriale og utvikling av treindustrien som leverandør til byggenæringen
  • Styrke treets posisjon i det grønne skiftet i byggenæringen

Det nye senteret har sin formelle forankring på Fakultet for Arkitektur og Design (AD), men arbeidet skjer i nært samarbeid med Ingeniørfakultetet (IV). Det nye senteret, NTNU WOOD, vil etablere et bredt tverrfaglig samarbeid med andre fakulteter, institutter og sentra på NTNU og de andre nasjonale kompetansemiljøene på tre i Norge.

Ytterligere informasjon

Pasi Aalto, daglig leder, NTNU WOOD

Pasi.aalto@ntnu.no, tel: 98 02 55 19

Fredrik Shetelig, dekan AD-fakultetet, NTNU

fredrik.shetelig@ntnu.no, tel: 91 56 71 87

Axel Kristoffersen, instituttleder, Institutt for Arkitektur og Teknologi

axel.kristoffersen@ntnu.no, tel: 90 86 74 77